Des de la seva web, hotelsvetterans.com sol•licita a l'usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’usuari queden incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Viajes Holidaysinspain.com S.A, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol•licitats per l’ usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Viajes Holidaysinspain.com S.A, que assumeix les mesures tècniques, d’organització i de seguretat amb la garantia de la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal , i qualsevol altra legislació aplicable.

Viajes Holidaysinspain.com S.A, des de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l’ usuari de manera interna per donar-li a conèixer ofertes i promocions que es poguessin considerar del seu interès.

Si vostè no consenteix que les seves dades personals siguin tractades amb finalitats de promoció i publicitat, cal indicar-ho mitjançant carta adreçada a Viajes Holidaysinspain.com S.A, Calle Salvador Allende 11, 29620, Torremolinos, Malaga (Espanya), o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@holidaysinspain.com
L’ usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a empreses gestionades per Viajes Holidaysinspain.com S.A, així com a d’altres empreses externes que prestin serveis complementaris (lloguers, entrades a parcs...) i que prèviament hagi sol•licitat el client. En tot cas es respectarà la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Viajes Holidaysinspain.com S.A, des de la seva web, utilitzarà cookies quan l’ usuari navegui per la web de hotelsvetterans.com. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador no proporciona referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’ usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui els usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cadascuna de les visites per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si cal, cancel•lar les seves dades de caràcter personal subministrades en la web de hotelsvetterans.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Viajes Holidaysinspain.com S.A, Calle Salvador Allende 11, 29620, Torremolinos, Malaga (Espanya), o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@holidaysinspain.com

 

El nostre "site" està allotjat en un entorn segur. Els servidors/sistemes del "site" es configuren amb una encriptació de dades i 'firewalls' estàndards del sector.
Al fer una reserva en línia en el "site", o donar-se d'alta com a client o usuari en alguna de les nostres seccions, la informació que s'intercanvia entre l'ordinador del client i els sistemes informàtics de "Viajes Holidaysinspain.com S.A" entra en un procés xifrat que no permet que terceres persones no autoritzades puguin accedir a la informació o interceptar les comunicacions entre client i "site". Aquest xifrat que garantitza una transmissió segura es basa en el protocol estàndard SSL-V.3 i utilitza claus criptogràfiques de sesió de 128-bits de longitud.

 

Benvinguts al nostre lloc web. El fet de navegar per aquest lloc web suposa l’acceptació dels termes i condicions que s’exposen a continuació que, juntament amb la nostra política de privacitat, regeixen la vostra relació amb Viajes Holidaysinspain.com  vers aquest lloc web.
El terme ‘Viajes Holidaysinspain’ o ‘nosaltres’ es refereix al propietari del lloc web amb domicili social VIAJES HOLIDAYSINSPAIN.COM S.A, Calle Salvadore Allende 11, 29620, Torremolinos Malaga
El número de registre de l’empresa és  CIF A-17792318
Tom 3712, Foli 93, Full MA-74646, Inscrip. 2ª
El terme ‘vosaltres’ es refereix a l'usuari o al visitant del nostre lloc web.
L'ús d'aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

El contingut de les pàgines d'aquest lloc web està destinat a finalitats informatives generals. Els continguts estan subjectes a canviar sense notificació.
Ni nosaltres ni cap tercera part aportem cap garantia pel que fa a la precisió, la puntualitat, l'actuació, la integritat o l'adequació de la informació i dels materials que es troben o s'ofereixen en aquest lloc web per a qualsevol finalitat particular. Accepteu que esteu informats del fet que aquesta informació i aquest material poden contenir imprecisions o errors i nosaltres excloem expressament qualsevol responsabilitat per qualsevol imprecisió o error fins al màxim punt permès per la llei.
L'ús que feu de qualsevol informació o material que apareguin en aquest lloc web és totalment responsabilitat vostra i, per tant, no en serem responsables. Serà responsabilitat vostra assegurar-vos que qualsevol producte, servei o informació disponibles a través d'aquest lloc web compleixin els requisits específics.
Aquest lloc web conté material que és propietat nostra o que està sota la nostra llicència. Aquest material inclou, però no està limitat a, el disseny, la maquetació, l’aspecte, l'aparença, i els gràfics. N'està prohibida la reproducció si no és de conformitat amb les condicions de drets d'autor que formen part d'aquests termes i condicions.
Totes les marques reproduïdes en aquest lloc web que no són propietat de l’operador o que no estan sota la seva llicència, estan autoritzades per aparèixer aquest lloc web.
L’ús no autoritzat d'aquest lloc web pot ser motiu de reclamació per danys i/o ser considerat un delicte.
De tant en tant, aquest lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web. Aquests enllaços es posen a la vostra disposició per ampliar-vos la informació. El fet que aparegui l'enllaç, no significa que aprovem el lloc(s) web. No tenim cap responsabilitat vers el contingut dels llocs web als quals podeu accedir mitjançant un enllaç del nostre lloc web.
No està permès crear un enllaç a aquest lloc web des d'un altre lloc web o document sense el consentiment previ per escrit de [nom de l'empresa].
L'ús que feu d'aquest lloc web i qualsevol conflicte que pugui sorgir-ne, estan subjectes a les lleis en vigor a l’estat espanyol.

 

La informació que conté aquest lloc web només pretén ser una informació general. La informació la facilita Viajes Holidaysinspain.com i, tot i que procurem mantenir la informació actualitzada i correcta, no garantim, de forma expressa o implícita, la integritat, la precisió, la fiabilitat, l'adequació o la disponibilitat respecte al lloc web o a la informació, els productes, els serveis, o els gràfics relacionats que conté el lloc web per a qualsevol finalitat. La confiança que dipositeu en aquesta informació, serà responsabilitat vostra.
En cap cas ens farem responsables de pèrdues o danys que incloguin, sense limitació, pèrdues o danys indirectes o immaterials, o qualsevol pèrdua o dany que sorgeixi de qualsevol pèrdua de dades o de beneficis que sorgeixin relacionats amb l'ús d'aquest lloc web.
A través d'aquest lloc web, podeu enllaçar amb altres llocs web que no estan sota el control de Viajes Holidaysinspain.com. No tenim cap mena de control sobre la naturalesa, el contingut i la disponibilitat d'aquests llocs. La inclusió de qualsevol enllaç no necessàriament implica una recomanació o l'aprovació dels punts de vista que s'hi expressen.
Ens esforcem per mantenir el lloc web actualitzat i perquè funcioni amb fluïdesa. Això no obstant, Viajes Holidaysinspain.com no es responsabilitza de la no disponibilitat temporal del lloc web a causa d'assumptes tècnics aliens a la seva voluntat.